Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Piotr Sakowski – „Mały biały domek”

4 - 26 lutego 2010

Praca Piotra Sakowskiego polega na wydruku serii zaproszeń oraz afisza w klasycznej typografii Galerii XX1 i umieszczeniu go na tablicy informacyjnej przed galerią. "Mały biały domek" to również rodzaj drobnej ingerencji w przestrzeń galerii; uwiecznienia dostępuje nie dzieło – skończony, zamknięty kształt sensu – ale sam akt tworzenia, błyskawiczne odbieranie rzeczom ich dotychczasowego sensu i nadawanie sensów nowych. Coś się dzieje – ale tylko na pozór, nie naprawdę.

Autor, który oprowadza nas po tym świecie, zachowuje się nie jak gospodarz zasiedziały w swoich włościach, ale raczej tak, jak gdyby sam był w tym świecie gościem, obcym przybyszem, podróżnym, który odwiedza dane miejsca po raz pierwszy, zatrzymuje się na krótko i zaraz spieszy dalej; konsekwentnie wyznając filozofię życia cichego, po cichu aktywnego realizuje tym samym pogląd o iluzoryczności wszystkich możliwych celów, marności dróg, które do nich wiodą lub wieść mogą, ulotności możliwych osiągnięć.
K. Urbańska