Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Przemysław Kwiek, Sławomir Marzec,
Ignacy Skwarcan „Filmy…”

 

Na wystawie ,, Filmy i…”  prezentowane są prace trzech twórców należących do różnych twórczych generacji.  Artyści − z  wykształcenia rzeźbiarz, malarz i fotografik − dochodzą do filmu w autorski, odmienny sposób. Projekt prezentuje podejście do ruchomego obrazu artystów, posługujących się na co dzień różnym językiem wypowiedzi  i różnymi sposobami  wizualnego obrazowania. Uwypukla różnice w kreacji artystycznej związane z  przynależnością do innych „generacji estetycznych”. Zestaw prac i charakter ekspozycji  ukazuje powody powstawania filmów, konteksty znaczeniowe oraz eksponuje różne role, jakie dla twórczości zaproszonych artystów ma autorski  film.

****

Przemysław Kwiek −  rzeźbiarz, autor instalacji, filmów, interwencji, performer, akcjoner, malarz. Urodzony w 1945 w Warszawie.  Studiował w latach 1963-1970 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Oskara hansena i prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, u którego uzyskał dyplom. Mieszka w Łomiankach-Dąbrowie koło Warszawy.

Projekcja filmu-dokumentu z Appearance 209 c2 – „Lwowsko-Warszawska Szkoła Appearance Przemysława Kwieka”:
c) dzień czwarty 01.09.2014. 2) „Społecznostki” (termin PrK; na bazie „Rojów” 0, 1, 2, 3), publiczny pokaz uczestników „Szkoły Appearance” Pr. Kwieka w dwóch sąsiadujących polach wyznaczonych przez „balasy” ze skręcanego pakowego papieru. Podczas publicznej prezentacji uczestników „Szkoły” autor czyta z laptopa „Mein Kamf” A. Hitlera (po prawej); na koniec cytuje głośno zdanie Hitlera: „…W latach 1909-1910 moje położenie ekonomiczne zmieniło się w takim stopniu, że nie musiałem pracować na chleb jako robotnik pomocniczy. Pracowałem samodzielnie jako malarz i akwarelista…”. Aluzja dla młodych: – „Jak będziecie malowali akwarele, to skończycie jak Hitler; jeśli tego nie chcecie, to róbcie w zamian Appearance”!; Week of Contemporary Art, Lwów 29.08–02.09.2014, Ukraina.

 

****

Sławomir Marzec, Biegałem po pokojach, 2014

 

Sławomir Marzec −  Ur. 1962; dyplom ASP Warszawa i Kunstakademie Düsseldorf. Od 1988 pedagog ASP Warszawa, obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki. Od 2014 także profesor Architektury Krajobrazu UP Lublin. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, grafikę komputerową, fotografię przetworzoną, performance i film.

Autor około osiemdziesięciu wystaw indywidualnych (mi.n. Galeria Miejska w Łodzi, CRP Orońsko, Galeria Foksal, CSW Zamek Ujazdowski Warszawa) i wielu zbiorowych oraz ponad dwustu publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki. Opublikował trzy książki: Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie (2008), Wszystko, czyli obraz i obrazy (2012) i Sztuka polska 1993–2014. Arthome versus artworld (2012).

Materią moich filmów jest szeroko pojęta widzialność. A ściślej istotne doświadczenie widzialności, sytuujące się w momencie jej powstawania-zanikania, wyłaniania się z bezmiaru wizualności i ze… ślepoty. Mechanika i ekonomia wytwarzania widzialności. I jej utraty. Ważne są tu sposoby istnienia, modalności widzialności, gra metonimii, a nie samo wydarzanie się zdarzeń i ich alegoryka. Filmy moje w zasadzie nie mają akcji ani narracji. Zdarzenia, gesty, sytuacje czyli „wszystko”, dane są tutaj zazwyczaj w jednoczesności, jako nawarstwione transparencje, jako migotliwość stopklatek czy też nieprzejrzystość neutralizujących się kontrastowań, aż po „nieruchomy pusty” obraz (choć ma on oczywiście swoje „życie wewnętrzne”).

 

****

Ignacy Skwarcan, bez tytułu,  2015

 

Ignacy Skwarcan urodził się w 1984 roku. Studiował w Warszawskiej Szkole Fotografii, następnie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom magisterski w 2009 roku. Zajmuje się fotografią, filmem, tworzy obiekty i instalacje. W swoich realizacjach posługuje się aparatami własnej konstrukcji, wykorzystuje współczesne technologie cyfrowe oraz dawne procesy fotograficzne. W 2011 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorem 10 wystaw indywidualnych, uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. Obecnie jest doktorantem Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

Otwarcie wystawy: (od lewej) Sławomir Marzec, Ryszard Ługowski, Przemysław Kwiek, Ignacy Skwarcan