Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Sławomir Marzec – Wszystko

18 października - 5 listopada 2007 roku

Sławomir Marzec urodził się w 1962 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego i prof. Ryszarda Winiarskiego. W 1986 roku otrzymał dyplom z malarstwa w ASP Warszawie, a w 1988 roku Meisterschule Diploma w pracowni prof. G. Ueckera w Kunstakademie w Düsseldorfie. Zajmuje się malarstwem, a także pisze teksty, publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach o sztuce.
 

Wszystko to słowo najbardziej idiomatyczne i paradoksalne; to wszystko i nic razem wzięte, to przeszłość i przyszłość zawarte w jakimś nieobecnym teraz. Czy wszystko to anomalia pojęciowa, czy właśnie podstawowe wezwanie; wszystko to bardziej groza kenosis, czy nadzieja apokastasis?
Sławomir Marzec przez prawie dwa lata zbierał wycinki i cytaty ze słowem wszystko (stanowią one jeden z elementów instalacji). Tropił różne formy jego obecności w naszej rzeczywistości. Wystawa ta jest swoistą re/konstrukcją tego pojęcia, a jednocześnie stanowi próbę wprowadzenia w jego symboliczne doświadczenie. Autor swoje poszukiwania reasumuje paradoksalnym aforyzmem: mimo, że często toczy się na poziomie gry resztkami, symulacji, czy pozoru, to nadal jest to gra o wszystko.