Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Szuka krytyczna- rewizja – debata

11  marca w galerii XX1 odbyło  się spotkanie dyskusyjne dotyczące sztuki krytycznej w Polsce zatytułowane „Sztuka krytyczna- rewizja ”.

Do spotkania, prowadzonego przez Sławomira Marca, inicjatora zjawiska, które pojawiło się ostatnio na naszej mapie kulturalnej o nazwie Forum Nowej Autonomii Sztuki (FNAS), zostali też zaproszeni: Przemysław Kwiek- artysta, twórca apperance w sztuce, jeden z pionierów sztuki krytycznej w Polsce oraz Jan Stanisław Wojciechowski – artysta postkonceptualny, wybitny praktyk i teoretyk sztuki współczesnej.  Publiczność dopisała.

(R. Ł)

 

Forum Nowej Autonomii Sztuki (FNAS) zrzesza ludzi o bardzo różnych poglądach i przekonaniach. Niemniej łączy nas troska o jakość i niezależność sztuki. O autentyczny pluralizm i różnorodność. Łączy nas sprzeciw wobec redukcjonistycznym praktykom i monopolistycznym uzurpacjom – wszyscy bowiem mają prawo do sztuki współczesnej, a nie tylko garstka „kompetentnych fachowców” albo ludzi o określonej opcji politycznej. Każdy ma prawo do sztuki na swoją miarę – nie musimy być zakładnikami „światowości”, czy „aktualności”.

Powołaliśmy rodzaj witryny/blogu/archiwum (forumnowejautonomiisztuki.blog.pl), gdzie podejmujemy polemikę z panującymi oczywistościami artworld. Każdy czyni to z własnej perspektywy i na własne ryzyko. Zainicjowaliśmy także cykl dyskusji panelowych, gdzie krytycznej rewitalizacji poddajemy „prawdy” i wyobrażenia de/formujące naszą artystyczna realność.

Dyskusje te nie mają wszakże propagować jakiejś „słusznej prawdy”, lecz inspirować do samodzielnego i prawdziwie krytycznego myślenia. Mają pomagać racjonalizować naszą przestrzeń publiczną, wydobywać ją z pokładów marketingowych sloganów i zmanipulowanych skrótów myślowych. 

Pierwszą z nich poświęciliśmy sztuce krytycznej, która przez ostatnie dekady stanowiła rodzimy „produkt eksportowy”. Panel rozpoczął się od krótkiego wprowadzenia do tematu kolejno przez trzech dyskutantów. Dyskusja była długa, momentami żywiołowa, z dużym udziałem szerokiej i zróżnicowanej publiczności.

Jej najważniejsze cele zostały zrealizowane – ukazanie deformacji, zakłamań tkwiących w samych założeniach, ale i praktykach polskiej wersji sztuki krytycznej. A przede wszystkim mocne postawienie pytania o nową formę krytyczności sztuki. Nie polegającej tym razem na politycznej indoktrynacji. Sławomir Marzec

 

Od lewej: Jan S. Wojciechowski, Sławomir Marzec, Przemysław Kwiek

 

 

dr Kazimierz Piotrowski

 

Od lewej: Jan S. Wojciechowski, Sławomir Marzec

 

Jacek Lilpop, z tyłu Agnieszka Rogóz

 

Karolina Staszak podczas dyskusji, z tyłu Ryszard Woźniak, w pierwszym planie Joanna Krzysztoń, Krzysztof Karoń