Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

TOMASZ WILMAŃSKI P(O)RZO(N)DEK

Wystawa p.t. „P(o)rzo(n)dek” w swojej podstawowej idei odnosi się do pamięci, do odkrywania tożsamości w procesie badania / odkrywania historii swoich przodków. Autor wykorzystuje znalezione, archiwalne dokumenty dotyczące jego rodziny i przeprowadza minimalistyczny, w dużej mierze mentalny, akt „uporządkowania” ich (nakładając na nie kontur uniwersalnej, kosmologicznej mandali buddyjskiej), stwarzając tym samym nową egzystencjalną i uniwersalną rzeczywistości. W pisowni tytułu wystawy artysta zastosował specjalną grę językową, w nieortograficznie zapisanym słowie „porządek” – „porzondek” – odnalazł słowo „przodek”, co łączy się bezpośrednio z założoną ideą tego pokazy. Jest to w jakimś sensie kontynuacja dotychczasowych poszukiwań twórczych artysty prezentowanych w takich pracach jak „Pokuta”, „Creme Mouson” czy „Ordnung”.

 

 

Tomasz Wilmański (ur. 1956 r. w Szczecinie); w latach 1977-1982 studiował rzeźbę w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). W 1982 roku założył autorską galerię sztuki – Galerię AT, która działa pod jego kierownictwem do dnia dzisiejszego. W latach 1983-1987 współprowadził Galerię RR w Warszawie (razem z Cezarym Staniszewskim). Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Edukacji Artystycznej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W sztuce zajmuje się rzeźbą, instalacją, rysunkiem, poezją wizualną, książką artystyczną, performance. Swoje prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą m.in. w Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, Galerii BWA w Lublinie, Galerii Awangarda BWA we Wrocławiu, Bunkier Sztuki w Krakowie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Instytucie Polskim w Berlinie, Zachęcie, Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Museum Fluxus+ w Poczdamie, oraz brał udział w wystawach w Niemczech, Austrii, Francji, Kanadzie, Włoszech, Estonii, Afryce Południowej, Szwecji, Holandii, Japonii, na Ukrainie. Prace artysty znajdują się w kolekcjach m.in.: w CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, Galerii Labirynt BWA, Lublin, Muzeum Ziemi Zielonogórskiej, Zielona Góra, Muzeum Narodowe, Szczecin, Muzeum Okręgowe, Konin, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Musashino University of Art, Tokio, Japonia. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

 

 

Wernisaż. Od lewej: Tomasz Wilmański, Ryszard Ługowski

 

Maciek Duchowski, Arkadiusz Karapuda