Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Urszula Dulewicz „kult męskości”

Urszula Dulewicz w ostatnich swoich pracach zajmuje się definiowaniem pojęcia „męskość”. Męskość to zespół cech typowych dla mężczyzny i określających mężczyznę. W ekspozycji kult męskości, która jest komentarzem kultu penisa, artystka koncentruje się na fizycznej sferze pojęcia „męskość”. 

Obecnie, wraz ze zmianami dotyczącymi roli kobiety w społeczeństwie i jej praw, ze zmianą podejścia do ciała ludzkiego, do seksualności i płciowości, został przekształcony także właśnie wizerunek i rola mężczyzny. Jesteśmy świadkami kryzysu nie tyle męskości, co definicji męskości, braku jednoznacznej i niezmiennej definicji męskości.

W języku polskim słowo „męskość” jest też synonimem potencji płciowej mężczyzny lub potocznie nazwą organu płciowego mężczyzny. Penis, jak pisze David M. Friedman w książce Pan niepokorny. Kulturowa historia penisa, był od zarania dziejów czymś znacznie więcej niż tylko częścią ciała. Był miarą określającą pozycję i rolę mężczyzny na świecie. Nic dziwnego więc, że męskie genitalia stanowią do dziś dla wielu wyznacznik męskości.

Jeszcze do niedawna jedynie za sprawą penisa mogło powstać nowe życie. Przypisywano mu zatem władzę stwórczą, przypominającą boską moc. Świadomość tej władzy oraz władzy seksualnej odegrała olbrzymią rolę przy ocenie męskości mężczyzn poprzez pryzmat ich genitaliów. Penis stał się synonimem męskości i dla niektórych jest nim do dziś.

Ubóstwiany, demonizowany, poddawany różnym analizom lub też upolityczniony, został jednak w końcu skonfrontowany z technologiami, osiągnięciami medycyny i stał się przedmiotem drastycznych kompleksów.

W obliczu tych przekształceń mężczyźni, dla których penis jest nadal miarą ich męskości, mają prawo czuć się niedowartościowani i zagubieni. Powołując się na słowa Friedmana, mężczyzna stojąc na schyłku patriarchalnego traktowania mężczyzn, stykając się do tego z dzisiejszymi dyskursami dotyczącymi płci i ciała, a który nadal jednak ocenia, definiuje i określa swoją męskość przez pryzmat penisa, to mężczyzna [który] doznał ostatecznego upokorzenia.

 

 

 

Urszula Dulewicz od 2014 r. jest studentką na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2006 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie tej nauki studiowała również na Akademie der Bildende Künste Stuttgart oraz w Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel (Szwajcaria). Tworzy obiekty przestrzenne, ready made oraz prace w technice frotażu i batiku. W swoich pracach wykorzystuje także kody językowe (m.. in. alfabet Braille’a). 

Mieszka i pracuje w Gdyni od 2011 r. Jest rezydentką WL4-Przestrzeń Sztuki w Gdańsku.