Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

VANISHING POINT

7 - 29 stycznia 2010 roku

komunikacja przestrzenna cz. 3

Arkadiusz Karapuda, Igor Przybylski, Łukasz Rudnicki

 

 

 

 

 

Komunikacja przestrzenna w szeroko rozumianym pojęciu jest czymś, co poprzez oddziaływanie na zmysły: gesty, dotyk, teksty, obrazy, dźwięki działa na naszą percepcję, wyobraźnię i odczucia. Proces ten może odbywać się spokojnie lub gwałtownie – skala tych doznań jest praktycznie nieograniczona w formach i sposobach przeżywania.
W malarstwie pojęcie to rządzi się własnymi prawami. Przestrzeń w obrazie, przestrzeń obrazu, obraz w przestrzeni – to elementy ważne tak samo dla twórcy jak i dla odbiorcy. Widać to w oczywisty sposób poprzez całą historie malarstwa. Właśnie na tych założeniach opieramy idee naszego projektu. Każdy z nas proponuje w swoich obrazach innego rodzaju przestrzeń, ale nie jest to wybór przypadkowy. Chodzi nam o pewien zamierzony dialog. Rozmowę nie tylko pomiędzy odbiorcą a obrazem, ale również pomiędzy nami, naszymi pracami i naszymi "przestrzeniami" . Stąd realizacja konkretnych płócien. Jest to swoista opowieść. Widz zostaje wciągnięty równocześnie w różne strefy przestrzeni. Ich różnorodność – raz gwałtowna, raz miękko i płynnie przechodząca jedna w drugą buduje dramaturgię, powoduje "ruch" wyobraźni.(…)

Fragment tekstu autorów wystawy


Łukasz Rudnicki, ur. 1973 r. w Warszawie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowniach prof. Wiesława Kruczkowskiego i prof. Marka Sapetto w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz prof. Rafała Strenta w 1998 r. W 1998 roku został asystentem w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły. W roku 2007 otrzymał tytuł doktora sztuk plastycznych. Od roku 2008 jest adiunktem.

Arkadiusz Karapuda, ur. 1981 w Żyrardowie, współzałożyciel grupy oraz teatru off'owego "Mamada pleżer". W latach 2002-07 studia na Wydziale Malarstwa na warszawskiej ASP, dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim w pracowni prof. Marka Sapetto. Stypendysta Ministerstwa Kult ry i Sztuki w roku 2005. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz ściennym. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Igor Przybylski, ur. 1974 w Warszawie. W latach 1997-2002 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Dyplom uzyskał w roku 2002. Związany z warszawską galerią M2 . Artysta publikuje również teksty poświęcone zjawiskom w sztuce najnowszej.