Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

WALDEMAR MAJOR FYDRYCH
WCZORAJ I DZIŚ – FRAGMENTY

 

Happening Czerwony marsz w rocznicę Rewolucji Październikowej (7 XI 1988), fot. Mieczysław Michalak

 

Na wystawie można zobaczyć fragmenty twórczości akcyjnej, graficznej i malarskiej twórcy ruchu Pomarańczowa Alternatywa, który zasłynął z akcji happeningowych w latach 80. w różnych miastach w Polsce. Logiem Majora był pomarańczowy krasnal, który w formie rysunków pojawiał się na murach miejskich. Poza zdjęciami i filmami z „Wczoraj”, z akcji i happeningów Pomarańczowej, zobaczymy też najnowszą twórczość Majora – obrazy olejne, które pokazują życie społeczne ludu krasnali dziś. (Ryszard Ługowski)

 

 

Waldemar Major Fydrych urodził się 8 kwietnia 1953 w Toruniu.

Jest magistrem historii (1980 r.) i historii sztuki (1987 r.) Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obronił pracę doktorską pt. Happening jako operacja integrująca, uzdrawiająca, transformująca sztukę i rzeczywistość pod nadzorem prof. Stanisława Wieczorka.

Znany jest na świecie jako organizator masowych happeningów oraz autor książek i graffiti krasnoludków. Działalność niezależną rozpoczął w latach siedemdziesiątych. Po sierpniu 80 r. współtworzył we Wrocławiu „Ruch Nowej Kultury”. Wkrótce potem, w 1981 r. wydał „Manifest Surrealizmu Socjalistycznego” i zapoczątkował ruch Pomarańczowej Alternatywy.

W czasie stanu wojennego Polacy zapoznawali się bliżej z działalnością Majora poprzez graffiti krasnoludków malowane przez niego na plamach zakrywających antyreżimowe slogany. W sumie powstało ich ponad tysiąc w różnych miastach Polski.

Począwszy od 1986 r., Fydrych rozpoczął organizowanie trwającej do dziś serii happeningów – do roku 2006 ponad sześćdziesiąt – które przeszły do historii pod nazwą Pomarańczowej Alternatywy. Waldemar Fydrych jest autorem pięciu książek, w tym dramatu „Don Generał”, oraz malarzem, tworzącym charakterystyczne prace z wizerunkami krasnoludków.

Jego książka „Żywoty mężów pomarańczowych” w lipcu 2014 r. została wydana przez londyńskie wydawnictwo Minor Compositions w języku angielskim ze słowem wstępnym słynnego duetu aktywistów the Yes Men oraz znanej amerykańskiej dziennikarki Anne Applebaum.

W 2013 został uznany w książce „Surrealism – 50 Works You Should Know” autorstwa Brada Fingera wydanej przez Prestel Publishing za jednego z wybitnych przedstawicieli surrealizmu w historii tego nurtu obok takich twórców jak m.in. Picasso, Dali, Duchamp i Artaud.

 

 

Fot. Ignacy Skwarcan

Zdjęcie na stronie głównej: Kampania wyborcza Majora (V-VI 1989), fot. Mieczysław Michalak