Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Wiesław Łuczaj
„Człowiek jako baza danych (w Bari)”

Główną część wystawy pt.  Człowiek jako baza danych (w Bari) stanowią prace powstałe przy współudziale studentów i profesorów Accademia di Belle Arti di Bari, Włochy. Są one uzupełnione wcześniej powstałymi rysunkami wykonanymi przy współudziale mieszkańców i studentów Radomia, Warszawy i Kielc, w ramach projektu realizowanego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zaproszone do udziału osoby wskazywały na mapie swojego miasta dziesięć miejsc szczególnie im bliskich (np. miejsce zamieszkania, szkoła, uczelnia, miejsce pracy, ulubione miejsce odpoczynku, miejsce pierwszej randki, itp.).  Autor, łącząc wskazane na mapie punkty linią, tworzył w ten sposób rysunki, które są swoistym obrazowaniem danych odnoszących się do konkretnych miejsc i osobistych historii widzów. Człowiek traktowany jest tu jako baza danych, a powstałe rysunki, mimo abstrakcyjnej formy, są wizualizacją otrzymanych informacji.

Projekt dotyczy programowego budowania dzieła sztuki z wykorzystaniem przypadku, gdzie sprawdza się także, jak losowy dostęp do bazy danych determinuje ostateczną formę dzieła.

Powstałe prace wpisują się w artystyczną strategię mappingu, nurtu w sztuce współczesnej opartego na wizualizowaniu informacji zawartych w rozmaitych bazach danych (przykładami mappingu są m.in.: mapy zachowań, rysowanie z użyciem GPS,  wizualizacje sieci www czy mapowanie jako kreator malarstwa).

Nota biograficzna:

Wiesław Łuczaj, ur. 1960, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1980-85. Od 1986 r. pracuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Od 2001 r. związany także z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie w latach 2002-2005 oraz od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Od 2012 r. profesor tytularny sztuk plastycznych. W ostatnich latach, razem z grupą artystów europejskich współtworzy międzynarodowy ruch i nurt artystyczny „Discursive Geometry”, którego jest pomysłodawcą. Autor ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 140 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w: Ariel Gallery, Nowy Jork, USA; The Banff Center for the Arts, Banff, Kanada; Forum Konkrete Kunst, Erfurt, Niemcy; Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa; Musées de Sens, Francja; Galerie L’Idee, Zoetermeer, Holandia; Borej Art Gallery, Sankt Petersburg, Rosja.