Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Wiesłw Szamborski – 11 XI

12 listopada - 1 grudnia 2007 roku

Wiesław Szamborski urodzony 6 maja 1941 roku w Skarżysku Kamiennej. Studiował w SGPiS na Wydziale Ekonomiki Produkcji (1959-1960) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa i Grafiki (1960-1966). Dyplom w 1966 roku w pracowni prof. Michała Byliny z wyróżnieniem. Po studiach wystawiał wspólnie z Markiem Sapetto (do 1972). Od października 1968 asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. M. Byliny. Prowadzi pracownię rysunku od 1974 jako adiunkt i od 1982 – docent. W czerwcu 1990 został nominowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1991 prowadzi pracownie malarstwa dla II – V roku studiów. Od marca 1996 profesor zwyczajny. Prodziekan Wydziału Malarstwa w latach 1987-88. Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku od 1991.
Stypendysta Rządu Włoskiego (1978) oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst (1988). W latach osiemdziesiątych aktywnie uczestniczył w Ruchu Kultury Niezależnej.

Prace w zbiorach: Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu; Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy, Olsztynie, Chełmie, Białymstoku, Lublinie, Radomiu, Słupsku, Toruniu, Tomaszowie Mazowieckim; Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie, O.O. Paulinów na Jasnej Górze, Centrum Sztuki STUDIO, Państwowej Galerii Sztuki "Zachęta", Ministerstwa Kultury i Sztuki; BWA w Radomiu, Rzeszowie, Zamościu, Białymstoku, Bydgoszczy, Płocku, Olsztynie, Warszawie; MHPRR w Warszawie i Poznaniu; władz miejskich w Warszawie, Łodzi i Lublinie; Muzeum Historycznego m. St. Warszawy, Muzeum Literatury w Warszawie, Państwowego Muzeum na Majdanku i innych w kraju i zagranicą (Szwecja, Niemcy, Francja, USA, Kanada, Turcja, Grecja, Włochy, Wielka Brytania, Japonia).