Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Włodzimierz Szymański – Kwarta cienia

4 lutego - 8 marca 2008 roku

Performance "kwarta cienia" jest pierwszą częścią dyptyku i jest jedynie punktem wyjścia do ukazania interesującej mnie dwoistości tego, co nadrzędne i tego, co podrzędne, z jednoczesnym zaznaczeniem równej wartości siły tychże przeciwieństw. Założenie tak postawione staje się odniesieniem do przestrzeni zarówno wewnętrznej jak i zawietrznej. Osiągnięcie nieskończoności to jedność dwoistości. Zachodzące reakcje są w moim pojęciu obrazowaniem dwoistości i dążeniem do nieskończoności. Współcześnie to, co wizualne, traktowane jest na równi z tym co mentalne. Włodzimierz Szymański

Włodzimierz Szymański ur. w 1960 r. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1982-1987. Dyplom uzyskał w 1987 w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego. Laureat Nagrody Artystycznej Młodych im. Wyspiańskiego (1990). Od 1987 roku pracuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od 2002 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest autorem około trzydziestu wystaw indywidualnych i pięćdziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest również organizatorem licznych wystaw m.in. w Galerii Ericsson w Warszawie oraz warsztatów.