Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Wojciech Kowalczyk

Kolejnym twórcą, którego gościć będziemy w galerii po zniesieniu ograniczeń spowodowanych pandemią jest Wojciech Kowalczyk. Dziś przedstawiamy zdjęcia z wcześniejszych performance artysty.

 

Kierując się w performance swoją maksymą; Sztuka bez uzasadnienia, jest jak spodnie malarza pokojowego, fundamentalnym jest, holistyczne ujęcie sztuki, w celu jej dalszego dookreślenia do sformułowania sztuki performance, jako funkcjonalnej w płaszczyźnie praktycznej i teoretycznej. A zatem. Sztuka, to materialny lub ideowy, lub materialny i ideowy wynik takiego stanu artysty i jego gotowości na zmiany w obrębie działań artystycznych, które są w opozycji do stereotypowych oczekiwań w sztuce i poza nią.

Należy podkreślić, że w przypadku takiej autorskiej próby określenia sztuki , owa opozycja, odnosi się również, do sztuki autora jej ujęcia, historycznie przez niego umocowanej, czyli uświadomionej i zrealizowanej, która w takim ujęciu, staje się również stereotypem. A zatem określenie sztuki, uzasadnia jej autorskie dookreślenie, w kierunku następującego rozumienia performance; Performance, to odlogicznianie – ulogicznianie przez artystę, wytworów cywilizacji i przyrody, które zostały wprowadzone do rzeczywistości, w celu sprawowania określonych funkcji potocznych, a które w procesie artystycznego odlogicznienia z tych funkcji, nabyły nowa logikę w aspekcie sztuki.

Odlogicznione – ulogicznione wytwory cywilizacji i przyrody, mają oddziaływać interakcyjnie na artystę, który doświadcza nowej jakości intelektualnej, emocjonalnej, aksjologicznej i estetycznej, związanej z tym odlogicznianiem. Oznacza to uruchomienie takie układu funkcjonalnego, w którym interakcja artysta – przedmiot, konstytuuje określony performance, redukując jednocześnie stereotypowe odniesienie artysty, do swoich poprzednich performances. W takim ujęciu, wytwory cywilizacji i przyrody, nabierają tu dyspozycji, jak będę to nazywał –  przedmiotopodmiotu, ponieważ wszedłszy w interakcję z podmiotem (artystą), dokonują zmiany jakościowej, poprzez odlogicznianie i nadawanie nowej logiki w aspekcie sztuki, nie tylko w obrębie samych siebie, lecz również w obrębie artysty, zadając mu wybór sposobu odlogiczniania – ulogiczniania, istniejący w zbiorze możliwych odlogicznień – ulogicznień tych przedmiotów.  Wojciech Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Kowalczyk. Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W swojej twórczości, interesuje się problematyką sztuki performance, w aspekcie jej ewaluacji do takich gatunków sztuki, które mając cechę performance –  wystąpienie artysty, nabywają autonomię metodologiczną, poprzez ukonstytuowanie się specyficznych cech  zewaluowanego performance, w jego nazwie, definicji, metodyce wykonania, oraz w teoretycznym umocowaniu tej ewaluacji. Autor gatunków sztuki, będących zewaluowanym performance; ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art, Occult art. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystycznego Młodzi Sztuką, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych. Inicjator i kurator „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki Performance”. Brał udział w kilkudziesięciu wystąpieniach i wystawach w Polsce i zagranicą. Za swoją działalność artystyczną, otrzymał odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

zdjęcia: archiwum autora