Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Wojciech Tratkiewicz, Jan Wyżykowski
Nowy Strukturalizm

 

Od lewej: Ryszard Ługowski, Wojciech Tratkiewicz, Jan Wyżykowski

 

Pochodząca z zewnątrz inspiracja, emocjonalne poznanie zewnętrznej przestrzeni, jest zwykle pierwszym etapem pracy nad obrazem. Płaszczyzna obrazu ma jednak swoją własną przestrzeń, ograniczenie i stawia wyraźne wymagania. Obserwacja całości płótna jest tutaj jedynym wyjściem i pozwala pogodzić te sprzeczne na ogół elementy. Taką postawę, opartą o obserwację obrazu i jego scalenie nazwaliśmy z Janem Wyżykowskim – „Nowym Strukturalizmem”.

(Wojciech Tratkiewicz)

 

W realizmie obserwujemy przestrzeń za obrazem; w Nowym Strukturalizmie obserwujemy przestrzeń samego obrazu i poprzez rozpad zdobywamy pojęcie i wizerunek struktury. Struktura jest nową przestrzenią organiczną z płaszczyzną o danym formacie.

(Jan Wyżykowski)