Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Wojciech Wierzbicki – Każdy…

19 lipca - 27 sierpnia 2010

Projekt pt. "Każdy…" rozpoczynają dwa deklaratywne paradoksy umieszczone na ścianach galerii: "KAŻDY CHCE, NIE KAŻDY MOŻE" i "KAŻDY MOŻE, NIE KAŻDY CHCE". Ironicznie nawiązują do trwającej od czasu rewolucji konceptualnej a wznawiananej co jakiś czas z różną intensywnością dyskusji, definiującej osobę artysty i rolę warsztatowego przygotowania w twórczej kreacji. Odnoszą się również do życiowych wyborów – tych strategicznych jak i doraźnych, codziennych. Nie pełnią jednak roli "prawdy objawionej", nie takie jest moim zdaniem zadanie artysty. Stanowią jedynie zaproszenie do refleksyjnej zabawy. Uczestnicy projektu mieli do dyspozycji szablony, z poszczególnymi wyrazami obu zdań i narzędzia malarskie, które umożliwiły tworzenie na ścianach własnych deklaracji. W efekcie powstało nie tylko określone dzieło malarskie ale także zbiorowa prezentacja indywidualnie pojmowanego pojęcia możliwości tkwiących w każdym z nas.

Wojtek Wierzbicki, ur. w 1953, studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej, aneks z klasycznych technik tkackich u prof. Zbigniewa Gostomskiego w 1978 r. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową; tworzy obiekty i akcje malarskie. Autor 14 ekspozycji indywidualnych. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Wykładowca w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia z grafiki multimedialnej i audiowizualnych technik cyfrowych.