Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Wiesław Łuczaj. Obrazy statystyczne

8 maja - 8 czerwca 2007 roku

Wiesław Łuczaj studiował w latach 1980-1985 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyrónieniem uzyskał na Wydziale Grafiki, aneks do dyplomu wykonał na Wydziale Malarstwa. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Od 1986 roku jest zatrudniony na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie jako adiunkt w pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych. Od roku 2001 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Plastycznej w Kielcach.
Uprawia malarstwo, rysunek instalację. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji, Rosji. Wystawiał również prace na wystawach artystów posługujących się językiem geometrii, w ramach sympozjów organizowanych przez dr Bożenę Kowalską.

Obrazy statystyczne tekst dr. Kazimierza Piotrowskiego